Edukacija   |    Istraživanje   |    Poslovna zajednica   |    Linija zdravlja   |    Usluge   |    Ostale aktivnosti

  

 • Konkurs za angažman predavača/ice njemačkog jezika
 • Centar za edukaciju i istraživanje „Nahla“ raspisuje:
 • K O N K U R S
  za honorarni angažman predavača/ice na kursu njemačkog jezika

  Opis posla:

  Honorarni/a predavač/ica bit će angažovan/a na kursu njemačkog jezika. Kurs je namijenjen odraslim osobama (16+), usklađen je s principima andragogije, dinamičan je i interaktivan. Nastava je organizovana u poslijepodnevnim ili večernjim satima.

  Uvjeti:

  • VSS, visoka stručna sprema (završen Filozofski fakultet, odsjek: Germanistika)
  • Više od godinu dana iskustva u struci na poslovima predavača/ice
  • Preporuka/e ranijih poslodavaca (ukoliko ih posjedujete)

  Poželjne karakteristike:

  • Profesionalnost u ophođenju prema organizatoru i polaznicama kurseva,
  • Odgovornost i tačnost u realizaciji kursa,
  • Položen stručni ispit,
  • Dobre komunikacijske i prezentacijske vještine,
  • Sposobnost i želja za prenošenjem znanja.

  Prijava na konkurs

  Na e-mail posao@nahla.ba pošaljite nam:
  • Svoj CV
  • Preporuke ranijih poslodavaca (ukoliko ih posjedujete)

  s naznakom “Prijava za angažman predavača/ice njemačkog jezika”.

  Konkurs je otvoren do 16. maja 2019. do 19 sati. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. Kandidati i kandidatkinje koji/e uđu u uži izbor bit će pozvani/e na intervju.

 •  
 • 09.05.2019
 •  

Centar za edukaciju i istraživanje Nahla   |   Džemala Bijedića 122, Sarajevo   |   Tel +387 (33) 710-650   |   Fax +387 (33) 641-664