Edukacija   |    Istraživanje   |    Poslovna zajednica   |    Linija zdravlja   |    Usluge   |    Ostale aktivnosti

  

 • ISTRAŽIVANJE
 • Odjel za istraživanje ima za cilj bavljenje teorijskim i empirijskim istraživačkim radom koji tretira pitanja od značaja za ženu, njena prava, društveni angažman, religiju i identitet u savremenom građanskom društvu.

  Pored toga, ovaj Odjel analizira potrebe i zadovoljstvo žena koje koriste usluge CEI Nahla te programe i projekte usmjerene ka ženama s ciljem da se dostupni programi i usluge poboljšaju i unaprijede u skladu s potrebama žena.  

  Sistematski rad na ovom polju počeo je u septembru 2010. godine, uspostavljajem Odjela za istraživanje, što je uslijedilo kao nastavak nekoliko ranijih pojedinačnih istraživačkih projekata.

  Aktivnosti ovog Odjela usmjerene su, pored istraživačkih projekata, i na stvaranje prostora za promišljanje i razmatranje različitih društvenih pitanja putem okruglih stolova, tribina, organiziranja konferencija i učešća na njima, te objavljivanja i prevođenja članaka i publikacija koji tretiraju navedene teme. U Odjelu aktivno radimo na uspostavljanje biblioteke, koja svakim danom sadrži sve više relevantnih akademskih i drugih naslova potrebnih za izučavanje predmeta istraživanja, s fokusom na žene, ženske, rodne i religijske studije, ali i psihologiju, pedagogiju, sociologiju, pravo i druga područja.

  Glavne aktivnosti Odjela su:

  •        Istraživački projekti
  •        Izdavački projekti
  •        Okrugli stolovi i konferencije
  •        Referentna biblioteka

 •  
 • 17.06.2012
 •  

Centar za edukaciju i istraživanje Nahla   |   Džemala Bijedića 122, Sarajevo   |   Tel +387 (33) 710-650   |   Fax +387 (33) 641-664