Edukacija   |    Istraživanje   |    Poslovna zajednica   |    Linija zdravlja   |    Usluge   |    Ostale aktivnosti

  

 • Biblioteka i čitaonica
 • U okviru Centra nalazi se manja biblioteka s čitaonicom koja raspolaže sa oko 3.000 naslova iz različitih oblasti:

  islamistika: fikh, akaid, Kur'an, hadis, tefsir, ahlak, sira, historija islama;
  humanistika: politologija, historija,  jezik, književnost, žurnalistika, psihologija, pedagogija;
  beletristika: književnost naroda BiH, klasični i savremeni autori;
  periodika: zbornici radova, časopisi, novine.

  Članice Centra mogu besplatno iznajmljivati knjige i koristiti čitaonicu, a za one koji nisu učlanjeni godišnja clanarina za korištenje biblioteke je 10 KM.

  Ukoliko ste članica Nahle ili Nahline biblioteke, na raspolaganju vam je i mogućnost ONLINE pretraživanja kataloga knjiga u biblioteci, te ONLINE rezervacije knjiga.

  Da biste koristili ovu uslugu, potrebno je da na svojim članskim karticama provjerite datum važenja članarine te, ukoliko vam članarina nije istekla, pošaljete e-mail na: biblioteka@nahla.ba, nakon čega će vam osoblje biblioteke poslati password za online korištenje biblioteke. Članice koje nemaju e-mail adresu ne mogu online rezervirati knjige.

  Uputstvo za online rezervaciju knjiga možete preuzeti OVDJE.

 •  
 • 29.06.2012
 •  

Centar za edukaciju i istraživanje Nahla   |   Džemala Bijedića 122, Sarajevo   |   Tel +387 (33) 710-650   |   Fax +387 (33) 641-664