Edukacija   |    Istraživanje   |    Poslovna zajednica   |    Linija zdravlja   |    Usluge   |    Ostale aktivnosti

  

 • Psihološko savjetovalište
 • Nahlino porodično i psihološko savjetovalište posvećeno je rješavanju psiholoških problema i razvijanju dugoročnog emocionalnog zadovoljstva svojih korisnika kroz primjenu efikasnog psihološkog savjetovanja s dugoročnim efektima.
 • Šta su ciljevi psihoterapije  
  • Pomoći vam u prepoznavanju vlastitih snaga i potencijala.
  • Pomoći vam u prepoznavanju misli, osjećaja i ponašanja ili okolnosti koje vas ometaju u ostvarivanju vlastitih ciljeva.
  • Pomoći vam u postavljanju ciljeva i razvijanju konkretnih planova za prevazilaženje prepreka i smetnji.
  • Koristiti specifične intervencije ako su one potrebne i odgovaraju vašim potrebama i ciljevima.
  • Predložiti konkretne zadatke kroz koje ćete lakše steći uvid u vlastite probleme.
  Nahlino psihološko savjetovalište je počelo s radom u januaru 2009. i od tada smo pokrenuli različite vrste terapija i savjetovanja: 
  Individualna terapija čija je praktična korist rješavanje psiholoških teškoća koje se odražavaju na cjelokupno funkcioniranje žene, kao što su dugotrajna depresija, anksioznost, česte promjene raspoloženja, strahovi i fobije koji utječu na odnose u porodici i izazivaju poteškoće na privatnom i profesionalnom planu. S poboljšanim psihosocijalnim kompetencijama koje uvježbaju na tretmanima i tehnikama za ovladavanje problemima zbog kojih su se obratile u savjetovalište, korisnice su ohrabrene da ne izbjegavaju probleme nego da se s njima uhvate u koštac. 
  Grupna terapija tokom koje kroz grupnu dinamiku i interakciju korisnice osim stručne pomoći dobijaju i podršku grupe, pri čemu osjećaju slobodu da govore, iznose svoje strahove i dileme i dijele ih s drugima jer pripadaju istoj interesnoj grupi. 
  Psihoterapija bračnih parova koja pomaže bračnim parovima da na vrijeme prepoznaju probleme i zajednički pronalaze najbolja rješenja. 
  Savjetodavni rad s odraslim osobama, djecom, adolescentima, mladima i roditeljima. 
  U rad Savjetovališta uključene su stručne osobe: psiholozi, psihoterapeuti različitih psihoterapeutskih pravaca koji svojim znanjem i iskustvom pružaju pomoć i podršku svakom klijentu pojedinačno i pomažu im da prevladaju i najteže životne prepreke.

  Zakazivanje termina na broj 033/642-052 u periodu od 13 do 19 h svakim danom osim petka i subote.
 •  
 • 17.01.2014
 •  
<< < 1 2 > >> 

Centar za edukaciju i istraživanje Nahla   |   Džemala Bijedića 122, Sarajevo   |   Tel +387 (33) 710-650   |   Fax +387 (33) 641-664